राजभाषा

केन्द्रीय विद्यालय, डी. आर. डी. ओ

राजभाषा कार्यान्वय समिति

1.  अध्यक्षा श्रीमती डॉ. नूतन पुंज प्राचार्या

2.  उपाध्यक्ष उप प्राचार्या

3.  सहायक उपाध्यक्ष मुख्याध्यापिका

4.  राजभाषा कार्यान्वयन प्रभारी श्रीमती डॉ. सरोज सिंह पीजीटी (हिन्दी)

5. सह प्रभारी श्रीमती पद्मा कांबले टी जी टी (हिन्दी)

श्री लोकेश्वर कृष्ण भट टी जी टी (संस्कृत)

6.  प्राथमिक वर्ग संयोजिका श्रीमती अमनदीप संधु प्राथमिक शिक्षिका

7.  कार्यालय संयोजिका - श्रीमती उषा कोशी वरिष्ठ लिपिक

8.  सदस्य - श्री एस मस्तान टी जी टी (हिन्दी)

श्रीमती के जयश्री प्राथमिक शिक्षिका

श्रीमती के चित्रा प्राथमिक शिक्षिका

श्रीमती वाणी सूर्या श्री प्राथमिक शिक्षिका

श्रीमती अर्चना कुमारी प्राथमिक शिक्षिका

श्री योगेंद्र प्राथमिक शिक्षक

श्री उदय भास्करन प्राथमिक शिक्षक

श्रीमती अंजू कृष्णन प्राथमिक शिक्षिका